Bangla Drama – Kacher Meye ft Dipa Khandakar, Arman Parvez