Bangla Drama – Valobasai Shob Hoi ft Sarika, Apurba