Bangla Natok Kichu Bolbe Ki |কিছু বলবে কি?| ft Tauquir Ahmed, Sumaiya Shimu

Bangla Natok Kichu Bolbe Ki

Bangla Natok Kichu Bolbe Ki | কিছু বলবে কি? |

Cast: Tauquir Ahmed, Sumaiya Shimu

Directed by Mujahidul Islam

1st aired on NTV

all rights reserved by NTV